Smittevernstiltak - Covid-19

Vi tar smittevern på alvor, og har klare rutiner på hvordan håndtering av koronapandemien skal behandles.

  • Den/de som skal fotograferes må føle seg friske
    Betingelsen for å møte opp til fotografering er at hele familien føler seg friske, og ikke sitter i hjemmekarantene eller isolasjon. Dersom en kunde eller ansatt utvikler infeksjonssymptomer avbrytes fotograferingen umiddelbart.
  • Våre ansatte må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon og ikke møte på jobb hvis de tror de kan være syke. Ansatte som utvikler infeksjonssymtomer skal forlate arbeidsstedet umiddelbart.
  • Kunder som er i risikogruppe for alvorlig forløp ved smitte av covid-19 bør ikke møte til fotografering. Dette er særlig eldre personer (over 65 år) og spesielt de med underliggende kronisk eller alvorlig sykdom. Andre definerte risikogrupper er voksne med underliggende sykdom (hjerte-karsykdom, diabetes, høgt blodtrykk), svangerskap med komplikasjoner eller personer som bruker medikamenter som gir nedsatt immunforsvar.
  • Kunder og ansatte skal opprettholde god håndhygiene. Vi har håndsprit tilgjengelig.
  • I perioder med høyt lokalt smittetrykk vil våre ansatte benytte munnbind når fotografering ikke pågår.
    Da vi bruker mye ansiktsuttrykk og liknende under fotografering vil munnbind ikke benyttes under selve fotograferingen, men vi holder heller litt ekstra god avstand.

Vi loggfører alle besøk i våre lokaler gjennom vårt bookingsystem. Ved varslet smitte vil kommuneoverlege kontaktes umiddelbart, og besøkslister for de siste 14 dager bli utlevert til helsemyndigheter.

Alle våre ansatte benytter Smittestopp samt har gjennomført kurs i godt smittevern i regi av Folkehelseinstituttet.

Dersom du sitter inne med spørsmål som ikke ble besvart i tiltaksoversikten, ikke nøl med å ta kontakt.